Czujniki pojemnościowe stanowią kluczowy komponent w dziedzinie automatyki przemysłowej, charakteryzując się zdolnością do reagowania na obecność różnych materiałów w ich bezpośrednim otoczeniu, znanej jako aktywna powierzchnia detekcji. Te urządzenia znajdują zastosowanie w identyfikacji i rozróżnianiu poszczególnych obiektów, materiałów różnego rodzaju, a także w monitorowaniu poziomu cieczy w kontenerach. Ich wszechstronność sprawia, że są one niezastąpione w procesach takich jak liczenie drobnych elementów, detekcja przedmiotów wykonanych z metalu, szkła, drewna i tworzyw sztucznych.

Co to jest czujnik pojemnościowy?

Czujnik pojemnościowy to urządzenie wykorzystywane do pomiaru lub wykrywania obiektów i materiałów poprzez zmiany pojemności elektrycznej. Działa na zasadzie detekcji zmian w pojemności elektrycznej między elektrodą czujnika a badanym obiektem lub substancją. Czujniki te znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak automatyka przemysłowa, kontrola procesów produkcyjnych, czy pomiar poziomu cieczy.

Budowa czujników pojemnościowych

Czujniki pojemnościowe składają się z kilku kluczowych elementów, które współpracują, aby umożliwić wykrywanie obiektów bez bezpośredniego kontaktu. Elektroda pomiarowa (czujnikowa) to podstawowy element czujnika, który wchodzi w interakcję z otoczeniem. Elektroda może przyjmować różne formy, na przykład może być płaska, cylindryczna lub w kształcie pręta. Jej główną funkcją jest generowanie pola elektrycznego, które jest niezbędne do pomiaru pojemności. Zmiany w polu elektrycznym spowodowane obecnością obiektu są wykrywane przez czujnik. Dielektryk to materiał izolacyjny, który oddziela elektrodę pomiarową od obiektu wykrywanego lub otoczenia. Jego główną rolą jest zapewnienie stabilności działania czujnika poprzez ochronę elektrody przed bezpośrednim kontaktem z obiektami, co mogłoby spowodować zakłócenia w pomiarach.

 

Obudowa chroni wewnętrzne komponenty czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Jest zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalną ochronę dla elementów czujnika, jednocześnie nie wpływając negatywnie na jego zdolność do wykrywania obiektów.

Pozostałe elementy czujników pojemnościowych

Czujniki składają się również z układów elektronicznych. W ich skład wchodzą kondensatory, rezystory, układy scalone i inne elementy, które przetwarzają sygnał elektryczny generowany przez elektrodę pomiarową. Układy odpowiadają za analizę zmian pojemności i przekształcanie ich na czytelny dla użytkownika sygnał wyjściowy, na przykład w formie sygnału cyfrowego lub analogowego.

 

Z kolei przewody i złącza służą do połączenia czujnika z resztą systemu, na przykład z panelem sterowania, komputerem lub innym urządzeniem rejestrującym. Przekazują one sygnał wyjściowy z czujnika do urządzenia, które interpretuje dane pomiarowe.

 

Do czego służy czujnik pojemnościowy?

Czujniki pojemnościowe są często stosowane do monitorowania poziomu cieczy w zbiornikach i pojemnikach, nawet jeśli są one wykonane z materiałów nieprzewodzących, takich jak plastik czy szkło. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie procesów produkcyjnych i zapobieganie przelewom.

 

W przemyśle spożywczym, chemicznym czy budowlanym czujniki te służą do monitorowania poziomu materiałów sypkich, takich jak zboża, proszki czy granulaty, co jest kluczowe dla ciągłości procesów produkcyjnych. Czujniki pojemnościowe są wykorzystywane do detekcji obecności lub braku różnych obiektów, niezależnie od ich materiału.

Jak działa czujnik pojemnościowy?

Czujnik pojemnościowy działa na zasadzie wykrywania zmian w pojemności elektrycznej, która występuje między elektrodą czujnika a badanym obiektem lub środowiskiem. Zasada działania tego typu czujnika opiera się na właściwościach pola elektrycznego i zdolności różnych materiałów do przechowywania ładunku elektrycznego.

 

Na początku, elektroda czujnika pojemnościowego, działając jako jedna z płyt kondensatora, wytwarza pole elektryczne w swoim otoczeniu. Gdy w zasięgu tego pola znajdzie się obiekt, system czujnika rejestruje zmianę pojemności elektrycznej. Zmiana ta jest spowodowana przez dielektryczne właściwości obiektu, które wpływają na zdolność do przechowywania ładunku elektrycznego.

Jakie są rodzaje czujników pojemnościowych?

Czujniki pojemnościowe można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów, takich jak konstrukcja, zastosowanie, czy sposób działania. Czujniki pojemnościowe z regulacją czułości pozwalają na manualne dostosowanie czułości czujnika, co umożliwia użytkownikowi kalibrację urządzenia w taki sposób, aby reagowało ono na obiekty o określonych właściwościach dielektrycznych lub znajdujące się w określonej odległości.

 

Czujniki pojemnościowe o stałej czułości mają z góry ustawioną czułość, która nie może być zmieniana przez użytkownika. Są zaprojektowane do pracy w standardowych aplikacjach i środowiskach.

Pozostałe rodzaje czujników pojemnościowych

Czujniki pojemnościowe z funkcją kompensacji temperatury są wyposażone w mechanizmy kompensacji wpływu temperatury na pomiar, co zapewnia stabilność działania czujnika w szerokim zakresie temperatur. Z kolei czujniki pojemnościowe o różnej geometrii elektrod różnią się kształtem i rozmiarem elektrod, co wpływa na rozkład pola elektrycznego i zasięg detekcji. Mogą mieć formę cylindryczną, płaską, czy w kształcie pręta.