Wyłączniki różnicowoprądowe ilD typu B-SI oraz B-EV firmy Schneider Electric.


Wstęp.

Wyłączniki różnicowoprądowe firmy Schneider Electric ilD typu B-SI oraz B-EV  zapewniają ochronę użytkowników instalacji elektrycznej oraz zwiększają bezpieczeństwo jej działania. Są one kompatybilne z innymi urządzeniami produkowanymi przez Schneider, m.in. z aparaturą modułową Acti9, i można je zatem zintegrować wspólnym systemem monitorowania.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B   Rys. a) W obwodach jednofazowych (wersja 2P), jak i trójfazowych (wersja 4P) można zastosować wyłączniki różnicowoprądowe typu B.1) Funkcjonalność

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są wszechstronnymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Wykrywają one upływy prądu przemiennego sinusoidalnego o częstotliwości 50/60 Hz, upływy prądu wyprostowanego pulsacyjnego, a ponadto także upływ prądu stałego wygładzonego oraz prądu przemiennego sinusoidalnego o częstotliwości do 1 kHz. Takie zakłócenia powodowane są przez odbiorniki nieliniowe, takie jak napędy w systemach HVAC, instalacje fotowoltaiczne lub zasilacze bezprzerwowe UPS. Wyłączniki B-SI oraz B-EV podążają za obecnymi trendami technologicznymi. Wyłączniki  spełniają najnowsze wymogi i normy stawiane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Przemienniki częstotliwości Schneider Electric współpracujące z wyłącznikami ilD typu   Rys. b) Znacznie ograniczające przestoje w zakładach produkcyjnych są utrzymane dzięki systemom przemienników częstotliwości Schneider Electric wraz ze współpracującymi wyłącznikami ilD typu B. Zostały one także szczegółowo przebadane także pod kątem wzajemnej kompatybilności.
2) Budowa

Czynniki wyróżniające wyłączniki różnicowoprądowe ilD typu B  1 –dzięki nowemu oznaczeniu wyłącznika zapewnienia jego bardzo dobrą widoczność, a dodatkowo zainstalowany LED informuje o poprawnej pracy urządzenia

2 - prawidłowa działalność ze wszystkimi napędami Schneider Electric, m.in. ATV600, ATV320 została potwierdzona z wyłącznikiem typu B-SI, a ponadto w celu redukcji zbędnych wyzwoleń aparat został zaprojektowany w oparciu o technologię SI

3 – wyposażenie we wskaźniki przyczyny wyzwolenia (VisiTrip) oraz otwarcia styków (VisiSafe), z kolei technologia kontroli typu B pozwalają na sprawdzenie działania mechanizmu wyzwalającego


4 – tor N po lewej stronie pozwala na łatwiejsze oszynowanie z innymi aparatami


Rys. c) Czynniki wyróżniające wyłączniki różnicowoprądowe ilD typu B

3) Zastosowanie wyłączników typu B-SI oraz B-EV.


Wyłączniki Acti9 ilD typu B znajdują zastosowanie w:

  • przemyśle – są w stanie wykryć składowe o wysokiej częstotliwości, co zapewnia efektywniejszą ochronę człowieka

  • budynkach – zapewniają ciągłość zasilania, dzięki czemu zapobiega awariom wind, schodów ruchomych lub urządzeń HVAC
  • systemach UPS – wykrywane są prądy upływu ze składową stałą, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
  • zakładach medycznych – sprzęty medyczne wykorzystywane w trakcie badań są wyposażone 
  • w przemienniki częstotliwości, których zabezpieczenie wymaga użycia wyłącznika różnicowoprądowego typu B
  • ładowarkach samochodów elektrycznych – zapobiegają niebezpieczeństwom wynikających z oddziaływania warunków atmosferycznych na stację ładowania, zastosowanie właściwych zabezpieczeń jest szczególnie istotne z uwagi na obsługę przez niewykwalifikowane osoby.
Przykład zastosowania wyłączników typu B w szafce sterowniczej   Rys. c) Przykład zastosowania wyłączników typu B w szafce sterowniczej.
4) Zalety i korzyści płynące z użytkowania nowego produktu

Wykorzystanie wyłączników różnicowoprądowych ilD typu B wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

  • widoczna ochrona – dzięki użyciu Acti9 VisiTrip i Acti9 VisiSafe, które informują użytkownika o zadziałaniu wyłącznika i otwarciu styków, ponadto wyróżnia się wygląd czoła aparatu, co pozwala na szybką identyfikację w rozdzielnicy
  • kompatybilność systemu – wyłączniki są w pełni zintegrowanie elektrycznie oraz mechanicznie z systemem Acti9
  • komunikacja – dzięki zastosowaniu wyłączników wraz z urządzeniami PowerTag dostarczany jest system wraz z oprogramowaniem do łatwego monitorowania wykorzystanie energii i ciągłości zasilania
  • pewność zasilania – wyłączniki zostały zaprojektowane do pracy z nieliniowymi odbiorami oraz były sprawdzane ze wszystkimi napędami elektrycznymi produkowanymi przez Schneider Electric